DORADZTWO PODATKOWE

Do doradcy podatkowego przychodzimy najczęściej, gdy mamy jakiś problem z urzędem skarbowym. Sytuacje jest wtedy bardzo nerwowa, a my mamy mało czasu, gdyż terminy do działania są bardzo krótkie, a my słabo do nich przygotowani. Brzmi znajomo, nieprawdaż?

Z bieżącej współpracy z doradcą podatkowym korzystamy dużo rzadziej, ale na szczęście już coraz częściej. Jakie mogą być z tego korzyści? Dla każdej firmy inne, gdyż każda ma inne potrzeby. Są jednak pewne elementy wspólne.

Jeden z naszych klientów, prowadzący działalność w zakresie wynajmu nieruchomości mieszkalnych zmuszony był do restrukturyzacji swojego biznesu na bardzo wczesnym etapie i sprzedaży praw do zakupu mieszkań od dewelopera. Miał już podpisane umowy przedwstępne, mieszkania były gotowe do odbioru, ale nie mógł sfinalizować transakcji z uwagi na brak środków finansowych. Analiza polskich przepisów podatkowych wskazywała, że transakcja powinna być opodatkowana pełną stawką podatku VAT (wówczas 22%), gdyż nie znajdowała się na liście usług opodatkowanych stawką obniżoną stosowaną dla budownictwa mieszkaniowego (7%). Potwierdził to również Dyrektor Izby Skarbowej w pierwszej wydanej interpretacji. Analiza przepisów wspólnotowych i ich właściwe zastosowanie pozwoliło na uzyskanie korzystnej dla klienta interpretacji podatkowej, która pozwoliła mu bezpiecznie zastosować stawkę obniżoną i zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych.

Firma zajmująca się sprzedażą towarów działająca na terenie całego kraju zatrudniała przedstawicieli handlowych, którzy mieli bardzo duże obszary działania. Ich wielkość powodowała, że często musieli korzystać z hoteli, nie mając możliwości powrotu do domu na noc. Jako, że cały czas znajdowali się na obszarze wskazanym w umowach, jako miejsce ich pracy, nie byli w podróży służbowej. Minister Finansów, w wydanej interpretacji, stał na stanowisku, że zwrot kosztów tych noclegów powinien stanowić u nich dochód do opodatkowania. Właściwe przeprowadzenie drogi odwoławczej pozwoliło na uzyskanie korzystnej interpretacji dla klienta. Jego oszczędności wyniosły kilkanaście tysięcy złotych rocznie.

To tylko dwa przykłady. Niektóre sformułowania w nich użyte mogą brzmieć obco, chociaż staraliśmy się napisać je możliwie najprostszym językiem. Sprowadzają się one do jeszcze prostszych pytań, które można sobie zadać:

 • Czy właściwie płacę podatki ?
 • Może są jakieś oszczędności, które mogę legalnie poczynić, a jeszcze o nich nie wiem ?
 • Jeżeli tak, to gdzie ?

Na te i inne pytania mogą pomóc znaleźć odpowiedzi specjaliści z THOMAS TAX sp. z o.o. Przykładowe usługi przez nas świadczone są zawarte w kolejnej zakładce.

Usługi
 • przeglądy i audyty podatkowe
 • analizy i opinie podatkowe
 • obsługa postępowań podatkowych
 • szkolenia i warsztaty podatkowe
 • dokumentacja cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi (cen transferowych)
 • monitoring ryzyk podatkowych
Prawa podatnika

Z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego wynika, że podatnikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do dobrego prawa podatkowego;
 2. Prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych;
 3. Prawo do udziału w rzetelnie prowadzonym postępowaniu podatkowym;
 4. Prawo do dobrego traktowania przez administrację podatkową;
 5. Prawo do sądowej ochrony praw w sprawach podatkowych;
 6. Prawo do informacji o sprawach z zakresu opodatkowania;
 7. Prawo do oceny prawa podatkowego;
 8. Prawo do oceny pracy administracji podatkowej;
 9. Prawo do respektowania zasady domniemania niewinności, a także współmierności i indywidualizacji kary za naruszenie prawa podatkowego;
 10. Prawo do naprawienia szkody wyrządzonej orzeczeniem organu władzy publicznej.

/Deklaracja Praw Podatnika, podpisana w dniu 18.05.2011 r. przez przedstawicieli nauki, sędziów oraz praktyków prawa podatkowego./

Jako doradcy podatkowi wspieramy naszych Klientów w korzystaniu z przysługujących im praw.