Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i poufność danych jest dla nas najwyższym priorytetem. Szyfrowanie danych w czasie przesyłania stanowi jego bardzo ważny element. Rekomendujemy wykorzystanie jednego z dwóch rozwiązań do komunikacji z nami.

GoAnywhere OpenPGP Studio (http://www.goanywhere.com) to tradycyjne rozwiązanie, w którym wykorzystywane są dwa klucze – publiczny do szyfrowania danych oraz prywatny do ich deszyfracji. Jeżeli będziecie chcieli Państwo przesłać do nas zaszyfrowaną informację prosimy o zainstalowanie programu oraz dodanie naszego klucza publicznego dostępnego do pobrania pod linkiem.

Po zaszyfrowaniu utworzony zostanie plik z rozszerzeniem .pgp, który będzie mógł być odczytany wyłącznie przez adresata, którego klucz publiczny został wykorzystany do zaszyfrowania wiadomości. Prosimy o załączenie go do przesyłanej wiadomości zamiast oryginalnego (nieszyfrowanego) pliku.

Jeżeli wiadomość ma być możliwa do odczytania tylko przez pracowników jednego działu prosimy o skorzystanie z klucza THOMAS Accounting lub THOMAS Payroll.

W celu umożliwienia przesyłania nam zaszyfrowanych wiadomości do Państwa prosimy o wygenerowanie zestawu kluczy (publicznego i prywatnego) i przesłanie nam Państwa klucza publicznego. Dołączymy go do naszego repozytorium i będziemy wykorzystywać do przesyłania zaszyfrowanych wiadomości. Odczytać będziecie je mogli Państwo korzystając z Państwa klucza prywatnego.

Specfile (https://www.specfile.pl/ ) to rozwiązanie, które dokonuje szyfrowania i odszyfrowania wiadomości na własnym serwerze i eliminuje konieczność posiadania par kluczy.

Jeżeli będziecie chcieli Państwa przesłać do nas zaszyfrowaną informację prosimy o zainstalowanie programu dostępnego na stronie oraz dokonanie rejestracji (bezpłatnej) na serwerze. Po instalacji opcja szyfrowania będzie dostępna w meny kontekstowym (prawy klawisz myszy). W czasie wykonywania operacji niezbędne będzie podanie adresu e-mail osoby (można wskazać również kilka adresów), dla której przeznaczony jest dany plik. Zaszyfrowana wiadomość będzie mogła być odczytana wyłącznie przez wskazanego w ten sposób adresata (adresatów). Ostatnią czynnością jest wysłanie pliku. Można wykonać je automatycznie z aplikacji szyfrującej lub (w przypadku dużych plików) poprzez dołączenie wygenerowanego pliku do wiadomości e-mail.

Aktualnie udostępniamy przesyłanie wiadomości szyfrowanych przy pomocy tego programu na adresy thomas@thomas.pl, accounting@thomas.pl i payroll@thomas.pl w zależności od ich zawartości przesyłanej wiadomości.