Księgowość

Co może być w księgowości odkrywczego ? Dobra księgowość, to po prostu dobra księgowość – poprawnie prowadzone księgi, prawidłowo i terminowo złożone deklaracje, brak problemów z urzędem skarbowym. Z drugiej strony pojawia się pytanie – czy to wszystko, co może być ?

Wszystko zależy od nas. Obok deklaracji podatkowych księgowość może dostarczyć wielu informacji na temat funkcjonowania firmy – struktura sprzedaży, rentowność przedstawicieli handlowych, rentowność grup produktowych, rankingi klientów, ranking przedstawicieli handlowych itp. Czy może być to w jakikolwiek sposób użyteczne ?

Wątpliwości takie miał jeden z naszych klientów, który prowadził sieć restauracji. Zaproponowaliśmy mu, aby z początkiem roku wprowadzić jedną zmianę w systemie księgowym i podzielić wszystkie przychody i koszty na poszczególne restauracje. Pomimo dużego sceptycyzmu zgodził się na zmianę, chociaż wymagała ona także dodatkowej pracy po jego stronie – bardziej szczegółowego opisywania dokumentów. Gdy przedstawiliśmy mu raport za pierwszy miesiąc był pewien, że zmiana nie miała żadnego sensu – struktury kosztów restauracji bardzo się od siebie różniły, chociaż powinny być takie same.  Dotyczyło to szczególnie jednej, która miała znacznie wyższe koszty zużycia surowców. Gdy sytuacja powtarzała się w kolejnych miesiącach zaczął bliżej się przyglądać. Na efekty nie trzeba było długo czekać – w jednej z restauracji miały miejsce liczne kradzieże surowców do przygotowania popraw dokonywane przez personel. Trudno było mu w to uwierzyć, gdyż pracował tylko z zaufanymi osobami. Nie wszyscy to zaufanie doceniali.

Czy również Tobie wydaje się, że wiesz wszystko, co jest istotne, o Twojej firmie ?

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • obliczanie i sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego oraz podatku VAT,
  • systemy informowania zarządu,
  • rachunkowość zarządcza,
  • monitoring efektów wdrażania strategii w firmie,
  • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez księgowość wewnętrzną.