Polityka Jakości

THOMAS Spółka z o.o. prowadzi działalność od 1993 r. świadcząc usługi w zakresie m.in.:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • obsługi kadrowo-płacowej,
  • ekspertyz i opinii ekonomiczno – finansowych,
  • doradztwa ekonomicznego.

Naszą misją, którą realizujemy jest: dostarczanie klientom informacji i narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie i rozwój firmy
Dążymy do tego poprzez:

  • zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi naszych Klientów w zakresie świadczonych usług,
  • rozszerzanie zakresu oferowanych usług, stosownie do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów,
  • doskonalenie systemu organizacji pracy,
  • wdrażanie i wykorzystywanie nowoczesnych systemów informatycznych,
  • utrzymywanie i systematyczne doskonalenie skuteczności i efektywności Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy EN ISO 9001:2015.

Dla zapewnienia wiarygodności naszych dążeń do prowadzenia działalności usługowej spełniającej wymagania i oczekiwania Klientów oraz obowiązujących przepisów prawnych, zobowiązani jesteśmy do ścisłego przestrzegania przepisów prawa oraz przestrzegania i doskonalenia systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy EN-ISO 9001:2015.

certyfikat_bv_2023_pol