O nas

THOMAS sp. z o.o. powstał w 1993 r., jako THOMAS TV sp. z o.o. Pierwszą działalnością spółki była instalacja oraz konserwacja sieci telewizji kablowej, a pierwsze projekty były realizowane dla ELEKTRIM TV sp. z o.o. Te doświadczenia pozwoliły nam zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie realizacji inwestycji, inwentaryzacji i jej rozliczania.

Kolejne etapy rozwoju związane były już ściśle z księgowością i finansami. Współpracując z kolejnymi klientami zdobyliśmy doświadczenie między innymi w zakresie organizowania obiegu dokumentów, konsolidacji sprawozdań finansowych, sprawozdawczości korporacyjnej i innych.

THOMAS sp. z o.o., ul. Cicha 5, 00-353 Warszawa

KRS 0000036928, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL5270014598, REGON 010404630, Kapitał zakładowy 50 000 PLN

THOMAS TAX sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego, ul. Cicha 5, 00-353 Warszawa

KRS 0000341577, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL5272615095, REGON 142105134, Kapitał zakładowy 5 000 PLN