Rozwijaj swój zespół

ludzie_p

Zwykliśmy mówić, że pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy. Czy w Twojej firmie jest tak naprawdę, czy tylko tak mówisz?

My wolimy mówić o współpracownikach, gdyż wspólnie pracujemy dla naszych klientów. Tego określenia będę dalej używał.

Dbałość o współpracowników może przejawia się w wielu elementach.

Po pierwsze w ich właściwym doborze do wykonywanej pracy. To nie pomyłka. Nie ma chyba gorszej sytuacji niż wspaniała osoba wykonująca pracę, która nie sprawia jej żadnej przyjemności. Szybko traci energię, wypala się, prędzej czy później rozstaje z firmą lub firma z nią.

Drugi element to atmosfera. Zamiast długiego opisu, tylko jedno pytanie. Czy Twoi współpracownicy pojawiają się rano z uśmiechem na twarzy, czy ciężarem na ramionach?

Trzeci element to wywiązywanie się z firmy z podstawowych wobec nich obowiązków. Praca może być fascynująca i porywająca do działania, atmosfera wspaniała, ale czy może dać to satysfakcję, gdy nie jest pewne, czy wynagrodzenie będzie wypłacone terminowo i w dobrej wysokości? Gdy nie jest pewne, czy będzie można zadbać o potrzeby najbliższych.

W trzecim elemencie dbałości możemy pomóc już teraz. W dwóch pierwszych już niedługo.

  • rejestracja pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS,
  • naliczanie wynagrodzeń w oparciu o zawarte umowy oraz dodatkowe ewidencje (np. nadgodzin, urlopów, itp.),
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników za okres niezdolności do pracy,
  • przekazywanie do ZUS dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków za okres niezdolności do pracy w przypadkach, gdy wypłata realizowana jest przez ZUS,
  • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń,
  • ustalanie kwoty netto do wypłaty dla pracowników,
  • sporządzanie deklaracji należnych składek do ZUS oraz podatku od wynagrodzeń dla urzędu skarbowego,
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • przelewy wynagrodzeń z dodatkowymi poziomami poufności,
  • e-Pracownik.