Rozwijaj swój zespół

ludzie_p

Zwykliśmy mówić, że pracownicy są najcenniejszym zasobem firmy. Obsługa spraw personalnych ma na celu, aby nie tylko to mówić, ale również pokazać.

Dzięki tej usłudze nasi Klienci mogą nie tylko zadbać o terminową wypłatę wynagrodzeń, ale także zadbać o ich poufność (proponujemy kilka różnych poziomów zabezpieczeń), a także zwiększyć udostępnić pracownikom nowoczesne narzędzie do ewidencji czasu pracy, urlopów, czy też otrzymywania informacji o składnikach wynagrodzeń (tzw. pasków wynagrodzeń).

  • rejestracja pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS,
  • naliczanie wynagrodzeń w oparciu o zawarte umowy oraz dodatkowe ewidencje (np. nadgodzin, urlopów, itp.),
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników za okres niezdolności do pracy,
  • przekazywanie do ZUS dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków za okres niezdolności do pracy w przypadkach, gdy wypłata realizowana jest przez ZUS,
  • naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń,
  • ustalanie kwoty netto do wypłaty dla pracowników,
  • sporządzanie deklaracji należnych składek do ZUS oraz podatku od wynagrodzeń dla urzędu skarbowego,
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • przelewy wynagrodzeń z dodatkowymi poziomami poufności,
  • e-Pracownik.