Kontroluj. Zarządzaj. Zarabiaj.

KontrolujZarzadzajZarabiaj_1183x580

Kontroluj

Peter Drucker, powiedział, że „Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć”. Dotyczy to każdego elementu funkcjonowania firmy – sprzedaży, marży, kosztów, zysku. Czy zatem należy mierzyć wszystko ? Naturalnie nie. Elementów, które można mierzyć jest mnóstwo. Gdybyśmy chcieli je wszystkie analizować zginęlibyśmy w gąszczu liczb, wskaźników i wykresów. Najlepiej jest wybrać kilka najbardziej reprezentatywnych dla firmy wskaźników i na bieżąco je monitorować. Pozostałe informacje powinny być dostępne w zależności od potrzeb.

Naszym zadaniem jest pomoc w wyborze elementów, które powinny być monitorowane, a także zapewnienie niezbędnych do monitoringu danych. Może być to realizowane w różny sposób – przy wykorzystaniu danych dostarczanych przez księgowość wewnętrzną lub zewnętrzną, z księgowości prowadzonej przez nas, lub w inny sposób w zależności od potrzeb.

Zarządzaj

Dobrze dobrane wskaźniki dostarczane na czas pomagają w zarządzaniu. Czasami nie jest jednak łatwo podejmować decyzje, zwłaszcza w świecie VUCA, w którym aktualnie żyjemy (Volatility – zmienność, Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – niejednoznaczność). Możliwość przedyskutowania pomysłów, scenariuszy, wspólnego rozważenia różnych opcji, to sposoby na podejmowanie lepszych decyzji.

W tym zakresie również możesz na nas liczyć. W czasie współpracy z wieloma firmami poznaliśmy różne narzędzia, które wspierają ten proces. Chętnie wykorzystamy je do rozwoju Twojej firmy.

Koncentrujemy się przede wszystkim na sprawach związanych z finansami, ponieważ one ukazują w przekrojowy sposób działalność całej firmy i wspierają zarządzanie każdym z obszarów jej działalności.

Zarabiaj

Zyski  i pieniądze to nagroda za pracę dobrze wykonaną w poprzednich punktach. Czy chodzi tu tylko o pieniądze? Czemu mają one służyć?

Pieniądze są ważne, nawet bardzo ważne, ale faktycznie są tylko narzędziem do realizacji innych celów. Gdy wiemy do czego są nam potrzebne i dlaczego, dużo łatwiej jest rozwijać firmę i tworzyć strategię. Może chodzi o bezpieczeństwo finansowe, wolność finansową, realizację marzeń, wspieranie innych w realizacji ich marzeń, działalność charytatywną, zabezpieczenie rodziny?

Cele zarabiania mogą się zmieniać a wraz z nimi firma i jej strategia. Ze zmianą firmy i jej strategii zmieniają się elementy działalności, które należy monitorować, aby odniosła sukces. Opisany powyżej cykl zaczyna się od nowa. Zaangażuj nas w celu wsparcia jego całości lub tylko wybranych fragmentów.