ASYSTENT (nr ref.: AS)

Nasz zespół jest dynamiczny, podobnie jak czasy i warunki, w których działamy my i nasi klienci. Wyzwania ekonomiczne, trudna do przewidywania przyszłość, częste zmiany prawne wymagają profesjonalnej obsługi, którą im zapewniamy. Obok codziennych spraw księgowych wspieramy klientów również w innych obszarach, aby ich firmy rosły w siłę, zdobywały świat i miały zyski, które będą pozwalały również na realizowanie różnych celów społecznych.

Od współpracowników oczekujemy kilku cech charakteru, które są niezbędne, aby w tych projektach uczestniczyć.

Pierwsza z nich to uczciwość. Taka zwykła, prosta, która pozwoli mieć zaufanie do drugiej osoby i wiedzieć, że mówi to, co mówi i sprawy wyglądają tak, jak o nich mówi. Uczciwość jest fundamentem do wszystkich pozostałych cech.

Druga cecha to szacunek wobec siebie i wobec innych (współpracowników, klientów, dostawców). Daje on zdrowy dystans do spraw, którymi się zajmujemy, ale także zaangażowanie. Daje wiarę w siebie, lojalność, otwartość i ukierunkowanie na znajdowanie dobrych rozwiązań. Dobrych dla wszystkich stron, których sprawa dotyczy. A jeżeli rozwiązań dobrych nie ma, to najlepszych z możliwych.

Trzeci element to pasja. Zarządzanie, rachunkowość, podatki muszą mieć swoje miejsce we krwi obok czerwonych i białych krwinek. Pasja daje radość działania i tworzenia. Pasja daje napęd do działania, do ciągłej i nieustannej nauki. Przepisy w naszej branży zmieniają się bardzo szybko i nawet jeżeli ktoś dzisiaj je zna bardzo dobrze, to jutro wiedza ta będzie całkowicie nieaktualna.  Nauka nie jest uciążliwością, jest elementem życia, nie tylko w obszarze prawa podatkowego.

Na koniec profesjonalizm. Profesjonalizm rozumiany jako wiedza, profesjonalizm rozumiany jako przejrzystość i uporządkowanie działań. Zwykle wymienia się go na pierwszym miejscu, ale nie jest to dobre. Dopiero wcześniejsze cechy w połączeniu z profesjonalizmem dają wspaniały efekt. Profesjonalizm bez uczciwości, profesjonalizm bez pasji, profesjonalizm bez chęci do nauki jest niczym.

Jeżeli są to również Twoje cechy, to może zainteresować Cię, że poszukujemy osoby, która będzie wspólnie  z innymi członkami zespołu wspierała naszych klientów w rozwoju ich firm. Najważniejszym zadaniem będzie zadbanie o podstawowe sprawy biurowe – telefony, korespondencję, dokumenty, kontakty z klientami, drobne zadania bezpośrednio związane z projektami dla klientów. Wielu z nich posługuje się językiem angielskim, będzie to zatem również okazja, aby być w kontakcie z tym językiem i doskonalić go w praktyce. Oczywiście jest potrzebna również znajomość języka polskiego, aby sprawnie poruszać się w przepisach i dokumentach. Będziesz mieć kontakt m.in. z tematami księgowymi, podatkowymi, prawnymi. W naszej strukturze nazwaliśmy to stanowisko Asystent.

Jeżeli jest to coś, czym chcesz się zajmować, napisz o sobie kilka słów, jakie masz marzenia lub plany na przyszłość oraz dlaczego chciałbyś to robić i prześlij na adres kariera@thomas.pl. Dołącz również swoje dane kontaktowe oraz informację o wykształceniu i dotychczasowej drodze zawodowej, np. w formie CV. Nie przesyłaj proszę samego CV. Chcemy współpracować z Tobą, a nie z Twoim CV, dlatego zależy nam na informacji o Tobie.

Informacje, które prześlesz będą zawierały Twoje dane osobowe, a przesyłając je wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie. Poniżej znajduje się informacja, w jaki sposób będziemy to robili.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest THOMAS Sp. z o.o. Z administratorem możesz skontaktować się pod adresem thomas@thomas.pl.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla jego przeprowadzenia.
  3. W przypadku, gdy podejmiemy współpracę, Twoje dane przekazane w procesie rekrutacji zostaną dołączone do danych związanych z zatrudnieniem.
  4. W przypadku, gdy nie podejmiemy współpracy Twoje dane osobowe zostaną usunięte (lub zanonimizowane) po zakończeniu procesu rekrutacji, nie później niż w ciągu 12 miesięcy od daty jej zakończenia.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą przedstawiciele i reprezentanci administratora, podmioty zaangażowane w proces rekrutacji oraz świadczące obsługę i usługi w zakresie obsługi informatycznej.
  6. Przysługuje Ci prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Jednocześnie zapewniamy, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  8. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami pod adresem thomas@thomas.pl.

A teraz do dzieła! Pamiętaj – napisz o sobie kilka słów, jakie masz marzenia lub plany na przyszłość oraz dlaczego chciałbyś to robić i prześlij korzystając z poniższego formularza. Dołącz również swoje dane kontaktowe oraz informację o wykształceniu i dotychczasowej drodze zawodowej.